Autorizare la modulul de verificare a statutului persoanei fizice în asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Aceste date au caracter personal, de aceea toate interogarile se inregistreaza.
Autorizare